AKCE 2+1 zdarma na veškeré produkty! Přidejte si 3 kousky do košíku a ten nejlevnější budete mít zdarma.

Reklamace

  1. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu POHEL-UHLEDU.CZ není zbožím novým, proto není ze strany prodávajícího na zakoupené zboží kupujícímu poskytována žádná záruka za jakost.
  2. V případě prodeje bazarového zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 2167 občanského zákoníku). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců (§2168 občanského zákoníku).
  3. Má-li zboží vadu z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§2171 občanského zákoníku).
  4. Za vady zboží nelze považovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, vady, které byly u zboží uvedeny a pro které byla kupujícímu poskytnuta nižší cena, estetické nedokonalosti, odchylky v barvě zboží atp.
  5. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak prostřednictvím e-mailu, ve kterém je povinen uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje. Ke každé reklamaci je třeba předložit též doklad o koupi – fakturu.
  6. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu prostřednictvím e-mailu nejpozději do pěti pracovních dnů.

NÁKUPNÍ TAŠKA 0

PROHLÉDNUTO 0